Thien An Shelter
Mái ấm Thiên Ân
August 22, 2017
Bạn Thỏ bông ở Jakarta, Indonesia
August 22, 2017

Bạn Thỏ bông ở Thái Lan

Vào ngày 2/6, STW đã có cơ hội ghé thăm Rajvithi Home ở BăngKok, Thái Lan, là nơi đã cưu mang những bé gái có hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội từ độ tuổi 5~18tuổi trong trường hợp các bé:
Không có người giám hộ.
Không có gia đình hoặc nhà khó khăn.
Không được cha mẹ hoặc người giám hộ chăm sóc đầy đủ. Những bé có gia đình bị chia ly.
Những bé có cha mẹ là tù nhân cuả bộ phát triển xã hội và phúc lợi.
Tất cả những đứa trẻ này được giới thiệu đến Rajivithi Home do cơ quan DSDW hoặc những cơ quan có liên quan khác để nuôi dưỡng, bảo vệ.
Nó là niềm vui của chúng tôi khi có thể mang Mr Rabbit đến để an ủi và làm bạn với các bé.
Để hỗ trợ cho dự án Bạn của lòng can đảm, hãy liên hệ với chúng tôi qua website: seamtheworld.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *