March 1, 2019

Mộc Châu – Hành trình từ thiện 2019

Vượt qua gần 1500km từ Sài Gòn đến Mộc Châu để thực hiện chương trình : “ Áo ấm cho em”. Sau gần 3 tháng phát […]
January 23, 2018
Annual-Charity Trip-2018

Seam The World – Hành trình từ thiện 2018

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, Seam The World đã tham gia chương trình “Winter Warmth Highlands Program” của Unesco-CEP Việt Nam tại Mộc Châu […]
January 11, 2018
Annual-charity-trip-2017

Seam The World – Hành trình từ thiện 2017

Seam The World’s Annual Charity Trip 2017     Vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, lúc 10 giờ tối, các nhà tài trợ và tình […]
December 27, 2017

Seam The World – Hành trình từ thiện 2016

Tháng 1, 2016 Seam The World cùng nhà tài trợ và các tình nguyện viên đã tổ chức chuyến đi từ thiện hàng năm đến làng […]