Chương trình nấu ăn “Nhà bếp bí mật” – Lớp thứ ba

Chương trình nấu ăn “Nhà bếp bí mật” – lớp học đầu tiên
August 23, 2017
Trở lại trường học 2016-1017
August 23, 2017

Chương trình nấu ăn “Nhà bếp bí mật” – Lớp thứ ba

Seam The World đã tổ chức lớp học thứ 3 của chương trình “Nhà bếp bí mật” vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016 tại mái ấm Tre Xanh với đầu bếp Lukas. Thực đơn trong ngày: Chả Giò Ngọt. Chi phí của các thành phần và nguyên liệu: 277.000 VND= $14 USD.

Nhà tài trợ: Ông Mario M.S Stoiber. Chúng tôi đang tìm kiếm nhà tài trợ và nhà tài trợ cho chương trình này. Xin vui lòng tham gia với chúng tôi để tạo nên những buổi học tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *