Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa
August 21, 2017
Mái ấm Nhật Hồng
August 22, 2017

Mái ấm Bừng Sáng

Seam The World đã đến thăm mái ấm Bừng Sáng và tặng Thỏ bông cho các em nhỏ khiếm thị vào ngày 26 tháng 2 năm 2017.

Seam The World đã rời đi nhưng bạn Thỏ bông vẫn ở đó, lắng nghe và an ủi các em.

Hãy cùng tham gia với chúng tôi để có thêm những bạn Thỏ bông cho những đứa trẻ bất hạnh.

Một chú Thỏ Bông- Một Người Bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *