Cứu trợ lũ lụt tại Quảng Bình
September 6, 2017
Giảng dạy vì mục đích nhân đạo
September 7, 2017

Trình diễn thời trang gây quỹ ở Dallas

Tiếp nối sứ mệnh của Seam The World “Sống để Yêu thương”, STW quyết định tổ chức một sự kiện gây quỹ diễn ra tại Dallas, Texas. Chuyến đi từ thiện ở Tanzania diễn ra vào tháng 6 năm 2017

  • Mục đích gây quỹ: xây trường, mua dụng cụ học tập mới, sách mới và túi xách.
  • Chương trình thời trang bắt đầu: lúc 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày thứ bảy 25 tháng 7 năm 2017
  • Vị trí: Taboo Louge
  • 1418 Riverfront Blvd, Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *