Chương trình nấu ăn “Nhà bếp bí mật” – Lớp thứ ba
August 23, 2017
Chương trình nấu ăn “Nhà bếp bí mật” – Lớp học thứ hai
August 23, 2017

Trở lại trường học 2016-1017

Seam The World đang hướng tới quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 10 để cho đi 90 chiếc ba lô với đồ dùng học tập và cắt tóc cho trẻ em.
Cảm ơn sự đóng góp của ông Tom, bà LeDonnelly, bà Stefie, bà Julie, sự tư vấn của Peafowl, Asia Angels và The Society, dã giúp đỡ chugs tôi để dự án này trở nên thành công.
Nhóm của chúng tôi rất vui mừng và đã sẵn sàng cho ngày mai. Chào mừng năm học mới 2016-2017!

“Của cho đi không giá trị bằng cách cho”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *